Detta är information från Finansförbundet

Experten hjälper dig att höja din lön

Årets allra trevligaste samtal, eller besvikelse och maktlöshet?
Lönesamtalet är för de allra flesta årets bästa chans att påverka lönen, men också en ständig källa till missförstånd.
Viktor Källqvist, biträdande förhandlingschef på Finansförbundet, reder ut begreppen.
– Jobbar du på ett företag med kollektivavtal har du rätt till ett riktigt lönesamtal varje år och det är viktigt att du tar vara på den rätten, säger han.

Vad är egentligen ett lönesamtal?

De allra flesta vet att det är ett möte man har med sin chef för att diskutera sin lön, ett samtal de allra flesta har rätt till en gång om året.

Men hur ett lönesamtal ska gå till är inte lika självklart.

– Tyvärr är många vana vid att lönesamtalet är något som det egentligen inte ska vara. Många förväntar sig att det ska vara bättre och mer seriöst än vad det faktiskt är, ofta blir det ett lönebesked från chefen snarare än ett samtal. Däremot är det den chansen man normalt sett har att argumentera för sin lön och få upp den, att påverka arbetsgivaren och förklara vad man faktiskt har presterat under året, säger Viktor Källqvist, som är biträdande förhandlingschef på Finansförbundet och expert på lönesamtal.

Fem mycket starka skäl till att bli medlem i Finansförbundet
 1. Kostnadsfritt 3 första månaderna och gåvokort från Delicard
  När du går med i Finansförbundet bjuder vi på de tre första månadsavgifterna. Går du med innan sista november får du dessutom ett gåvokort från Delicard, fyllt med delikatesser eller produkter till hemmet.
 2. Trygga din ekonomi
  Om det oväntade skulle inträffa och du enbart har a-kassa får du som mest ut 14 500 kronor i månaden efter skatt. Genom att vara medlem i Finansförbundet får du istället upp till 80 procent av din tidigare lön. Detta gäller månadslöner upp till 80 000 kronor – en minst sagt viktig försäkring.
 3. Personlig rådgivning och förhandlingshjälp
  Som medlem i Finansförbundet får du stöttning både med rådgivning, förhandlingshjälp och jurist när det behövs. Du kan alltid fråga förtroendevalda på din arbetsplats eller experter på kansliet kring dina rättigheter och villkor. Vi ser till att du får verktygen för att lyckas i en förhandling med arbetsgivaren kring olika anställningsvillkor som lön, kompetensutveckling och arbetstider, och företräder dig när det behövs.
  Om du hamna i en tvist med din arbetsgivare bistår vi med rättshjälp. Det innebär att du får hjälp att driva ditt ärende i domstol samt att Finansförbundet står för samtliga rättegångskostnader.
 4. Unik lönestatistik och karriärstöd
  Som medlem i Finansförbundet får du tillgång till helt unik branschspecifik lönestatistik. Den är värdefull som underlag inför lönesamtalet eller om du funderar på vad du ska begära för lön vid byte av tjänst.
  Du får även hjälp att ta nästa steg i karriären. Som medlem erbjuds du gratis expertgranskning av både ditt CV, personliga brev och LinkedIn-profil.
 5. Du får kraften att påverka
  Finansförbundet är det största facket inom bank och finans. Det gör att du har ett starkt stöd i ryggen om du vill få till stånd förändringar på din arbetsplats eller i branschen. Vilka frågor brinner just du för? Ett hållbart arbetsliv? Rätten till kompetensutveckling? Ett arbetsliv fritt från diskriminering? Finansförbundet driver de här frågorna och många fler och du kan vara med och påverka det som engagerar dig.
  Även om du själv inte har någon tid eller lust att engagera dig så finns det mängder av andra medlemmar som arbetar fackligt. Finansförbundet har förtroendevalda på de flesta arbetsplatser i branschen som bevakar medlemmarnas intressen och driver deras frågor.

Undvik att jämföra med kollegor

Om du ska argumentera för en högre lön bör du inte göra det hur som helst utan bygga dina argument på fakta kring hur du klarat de mål som du och din chef kommit överens om under utvecklingssamtalet.

– Förberedelserna inför lönesamtalet börjar alltså inte veckan innan eller månaden innan lönesamtalet. De börjar under utvecklingssamtalet där du tillsammans med din chef sätter upp dina mål för året kring vad du behöver göra och utveckla. Sedan får du ha med de sakerna i bakhuvudet och jobba på dem under året om du vill få upp din lön. Det utgör grunden för de argument som du kan använda under ditt lönesamtal, säger Viktor Källqvist.

Ett vanligt misstag under lönesamtalet är att börja jämföra sin lön med sina kollegors.

– Ja, man ska undvika att jämföra sig med individer. De löneskillnaderna kan arbetsgivaren ändå förklara bort med exempelvis löneläget när den personen anställdes. Däremot ska du jämföra dig med strukturer! Där kan du utgå från den branschspecifika lönestatistiken som Finansförbundet har tagit fram åt sina medlemmar. Om du jobbar som privatrådgivare och vet att de flesta som har samma tjänst tjänar mer, ska du ta upp det, sådana större strukturer är värda och diskutera. Men det handlar alltså inte om att diskutera sina kollegors lön på individnivå, säger Viktor Källqvist.

Vad vill du ha hjälp med? Läs mer och bli medlem i Finansförbundet!

Hur ska jag agera under lönesamtalet, har du några konkreta tips?

– Nyckelordet är just konkret. Det är viktigt att du inte tar upp 1 000 olika grejer och projekt, då sker vad som kallas argumentsförtunning och dina viktigaste skäl till en högre lön kan drunkna i mängden. Välj ut tre saker som varit extra viktiga och prata om dessa på ett konkret och faktabaserat sätt.

– Sedan kan man också lägga tillbaka bollen på chefen under lönesamtalet. ”Såhär tycker jag att det var varit, vad tycker du?” Det viktigaste är att inte göra det för enkelt för sin chef, så att han eller hon bara kan flyta med, man måste ställa sin arbetsgivare till svars. Min uppfattning är att många inte vågar eller tänker på att man ska utmana sin arbetsgivare. Det handlar inte om att skapa konflikter, utan att på trevligt sätt ställa vettiga och rimliga krav så att de inte bara kan glida undan.

Unik statistik

För dig som är anställd inom bank- och finansbranschen är ett medlemskap i Finansförbundet en bra investering om du vill maxa ditt lönesamtal. Här finns nämligen mängder av hjälp att få.

GÅ MED I FINANSFÖRBUNDET HÄR – DET TAR 1 MINUT
Just nu blir du bjuden på avgiften i 3 månader

– Framförallt har vi ju en alldeles unik branschspecifik lönestatistik för våra medlemmar som är väldigt bra att titta på inför ditt lönesamtal. Sen vill jag verkligen rekommendera att du vänder dig till Finansförbundets fackliga rådgivning eller till någon av de förtroendevalda på din arbetsplats, för att bli peppad! Lönesamtalet ska ju vara en förhandlingssituation där det är viktigt att komma in med självförtroende och det får du genom att öva och hitta argumenten. Ring oss eller prata med en förtroendevald så får du hjälp, säger Viktor Källqvist och fortsätter:

– Det är också viktigt att ha koll på vad som styr lönesättningen på din arbetsplats. Lönen utvecklas väldigt olika så det handlar om att veta vilka lokala löneprinciper det finns på ditt företag. Här är det enklast att prata med sina lokala förtroendevalda för att bli insatt och veta vad som gäller.

Men viktigast av allt när det gäller dina rättigheter är att du jobbar på ett företag med kollektivavtal.

– För att du ska ha rätt till lönesamtal en gång om året så krävs det att det finns ett kollektivavtal. Annars är det inte alls säkert att du ens har den rättigheten, om du inte förhandlat fram den tidigare. Det är en av anledningarna till att kollektivavtalet är så viktigt. Jobbar du på ett företag med kollektivavtal har du rätt till ett riktigt lönesamtal varje år och det är viktigt att du tar vara på den rätten. Om chefen bara vill ge dig ett lönebesked så våga säga ifrån! Är chefen inte förberedd, boka om mötet. Det handlar om att våga ställa de krav som du faktiskt har rätt till, säger Viktor Källqvist.

Viktor Källqvist svarar på tre vanliga frågor:
1. Kan jag göra något om jag är missnöjd med mitt lönesamtal?
– Jajamän! Åtminstone om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen finns det troligtvis sådana möjligheter. Det enklaste sättet då är att kontakta sina lokala förtroendevalda och få hjälp. Men för att undvika en sådan situation är det bra om man sätter upp tydliga mål för sig själv före lönesamtalet. Till exempel kan 1 000 kronor i månaden i höjd lön vara det jag vill ha, 600 kronor är jag nöjd med och sen är 300 min ”aldrig i helvete-gräns”. Vilket då betyder att jag bestämt mig för att allt under 300 är alldeles för lite. Förbereder du dig så blir sannolikheten mindre att du säger ja till något som du inte är nöjd med.
2. Vad händer med mitt lönesamtal om jag är föräldraledig?
– Här är det viktigt att tänka på att föräldraledig tid enligt kollektivavtalet ska ses som arbetad tid. Men hur funkar det då om man vill höja sin lön under lönesamtalet fast man inte varit på jobbet? Ett sätt är att göra en prognos och titta på hur den anställde hade arbetat om han eller hon inte varit föräldraledig. Man tittar helt enkelt på hur arbetsinsatsen såg ut innan man gick på föräldraledigheten. Var arbetsinsatsen och måluppfyllnaden bra så är det ju sannolikt att den skulle fortsatt vara bra och det är alltså det man ska ta hänsyn till. Biter inte den argumentationen på chefen bör man kontakta sina lokala förtroendevalda för att man inte ska riskera att bli missgynnad.
3. Kan jag initiera ett lönesamtal utanför den ordinarie perioden?
– Det finns egentligen tre tillfällen då det kan vara läge att göra detta. Det ena är om lönekartläggningen på din arbetsplats som görs varje år av facket och arbetsgivaren visar att det finns löneskillnader på grund av kön. Ligger du för lågt lönemässigt på grund av ditt kön så kontakta dina förtroendevalda för att initiera ett lönesamtal.
– Du kan även göra detta om du vet att du är fel lönesatt i jämförelse med branschen och andra på din arbetsplats med samma arbetsuppgifter. Då kan det definitivt vara läge att kontakta Finansförbundet för att se om det finns fog för att begära ett möte med din chef.
– Det tredje, något oortodoxa, tillfället är att få en intervju med en annan bank för att checka av sitt marknadsvärde. Får du ett bra erbjudande då kan du gå till din arbetsgivare och se om de är beredda att matcha. Där får man vara mer försiktig och beredd på att lämna om det går så långt. Detta är inte moraliskt fel, ofta inser arbetsgivaren att du med en högre lön är värd mer för företaget än att anställa någon ny. Lättaste sättet att få upp sin lön är ju att byta jobb, men ofta trivs man på sitt jobb förutom med just lönen och vill inte byta. Då kan detta vara ett bra sätt.