Detta är information från Finansförbundet

Så undviker du fällorna i ditt anställningsavtal

Hur avgör du om ditt anställningsavtal följer svenska riktlinjer och om villkoren är marknadsmässiga?
För dig som jobbar inom bank och finans är Finansförbundets kollektivavtal det enklaste sättet att säkerställa att du får schysta villkor på din arbetsplats.
– Kollektivavtalet är allra viktigast. Finns det inget sådant så finns det väldigt många fällor för dig som enskild person, säger Madeleine Lindermann, förhandlingschef på Finansförbundet.

Detta bör stå i ditt anställningsavtal!

Så får du facklig hjälp

Att tyda sitt anställningsavtal kan vara betydligt svårare än vad det verkar vid en första anblick. Ändå är det vanligt att den som ska bli anställd nöjer sig med att ta någon minut för att kontrollera att lönen och antalet semesterveckor stämmer innan hen glatt skriver på.

Förmodligen har man där och då ingen aning om hur stor risk man faktiskt tar.

– Många tittar först och främst på sin lön och det är inte fel i sig, men du kan faktiskt inte ens avgöra om du fått en marknadsmässig lön om du inte ser till helheten. Det finns nämligen flera andra saker som man också måste titta på, säger Finansförbundets förhandlingschef Madeleine Lindermann.

Som medlem i Finansförbundet får du alltid:

  • Råd och hjälp
    På de flesta arbetsplatserna i branschen finns representanter för Finansförbundet vilket är helt unikt. Du kan också kontakta den fackliga rådgivningen för hjälp alla vardagar.
  • Branschspecifik lönestatistik
    Vill du ha koll på löneläget inför lönesamtalet? Eller ska du byta jobb och vill veta vilken ingångslön du ska begära? Som medlem har du tillgång till helt unik lönestatistik för branschen.
  • Mängder av andra förmåner
    I ditt medlemskap ingår Finansförbundets medlemstidning Finansliv, medlemsförsäkringar med särskilda förmåner, stipendier och fonder samt en mängd medlemsrabatter. 

Kollektivavtal bästa sättet

Sakerna som man bör titta extra på är till exempel vilken anställningsform som gäller, om det är provisionslön eller fast lön, vilka arbetstidsregler som gäller, om det finns tjänstepension, utfyllnad av sjukpenning, utfyllnad av föräldrapenning, semesterlönetillägg och mycket mer.

Det bästa sättet att säkerställa att du får ta del av marknadsmässiga villkor och goda förmåner är ett kollektivavtal.

– Den första frågan du ska ställa är om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Om svaret är ja så är du hemma. Tänk bara på att rutan för Finansförbundets avtal är ikryssad i ditt anställningsavtal, så att du omfattas av det mest förmånliga kollektivavtalet (se faktaruta längre ner). Finns det inte kollektivavtal på arbetsplatsen måste man istället själv förhandla om alla delar med sin arbetsgivare, annars måste din arbetsgivare höja din lön avsevärt för att du ska nå upp till en marknadsmässig nivå, säger Madeleine.

Gå med i Finansförbundet och få kostnadsfri hjälp att granska ditt anställningsavtal
Just nu blir du bjuden på avgiften i tre månader

”Tusenlappar varje månad”

Faktum är att bara den kollektivavtalade tjänstepensionen ger dig ett antal tusenlappar varje månad, pengar som din arbetsgivare betalar in och som hjälper dig att trygga din ålderdom. Dessutom är förvaltningskostnaden för den kollektivavtalade tjänstepensionen väldigt låg, vilket betyder att det blir mer pengar kvar som förräntar sig och får därmed stor påverkan på hur hög din pension blir.

– Det är pengar som du inte ser här och nu men som är jätteviktiga. Framförallt om du är yngre och pengarna ska ligga och förränta sig länge. Har du ett glapp och inte fått någon tjänstepension på ett antal år är det svårt att ta igen det senare i livet, säger Madeleine Lindermann.

Inom bank- och finansbranschen förekommer, precis som i andra branscher, utländska företag som ofta saknar både kollektivavtal och kunskap om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Anställningsavtalen är då väldigt olika de anställningsavtal som vi är vana att se i Sverige.

Få hjälp att säkra en trygg anställning med svenska villkor – gå med i Finansförbundet direkt här
Just nu blir du bjuden på avgiften i tre månader

Riskfyllda klausuler

– Företag i vår bransch som inte har kollektivavtal presenterar ofta väldigt långa anställningsavtal, det kan vara 10–15 sidor skrivna på krånglig juridisk engelska. Ofta har de tagits fram av en advokatbyrå och godkänts av en HR-chef någon annanstans i Europa. De är inte anpassade efter svensk arbetsrätt och svenska förhållanden, och innehåller ofta krångliga villkor som inte är så vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar exempelvis om konkurrensklausuler, sekretessklausuler och värvningsklausuler med höga vitesbelopp om man skulle bryta mot dem. Uppstår en tvist kommer frågan avgöras i skiljenämnd, alltså en privat domstol, och inte i vanlig allmän domstol. Här gäller det att vara vaksam eftersom sådana klausuler är riskfyllda och de kan bli väldigt kostsamma för dig som individ, säger Madeleine Lindermann.

”Viktigt med is i magen”

Att ett företag inte har kollektivavtal betyder inte nödvändigtvis att du inte kan jobba där, men det blir då extra viktigt att ta hjälp av Finansförbundet.

– Det är viktigt att du har is i magen innan du skriver på ett anställningsavtal. Du ska inte känna dig tvungen att skriva på direkt, skapa dig gärna lite extra tid att läsa igenom avtalet hemma i lugn och ro. Du kan kontakta Finansförbundets fackliga rådgivning där alla medlemmar kan få hjälp att gå igenom avtalet. Våra kunniga rådgivare hjälper dig att förstå innebörden av vad som står i avtalet, att rätta till saker i avtalet eller lägga till sånt som saknas. Självklart kan du försöka påverka din arbetsgivare att teckna kollektivavtal men det kommer alltid att finnas företag som vägrar. Då är den rådgivning som vi kan erbjuda våra medlemmar en väldigt bra hjälp för att uppnå marknadsmässiga och schysta anställningsvillkor, säger Madeleine Lindermann.

Kontakta fackliga rådgivningen för att få hjälp

”Tar de anställdas rättigheter på allvar”

När du jobbar inom bank- och finansbranschen är det extra klokt att säkerställa att du skriver på just Finansförbundets kollektivavtal.

Här finns nämligen mängder av bra villkor och förmåner du inte hittar i andra kollektivavtal (se faktaruta).

– Vi har ett lönesänkningsskydd, ett individuellt skydd för förläggning av arbetstiden, en övertidsgräns, regler om minimilöner och en helt unik, partsgemensam lönestatistik. Men viktigast är nog ändå att Finansförbundet är det absolut största fackförbundet i vår bransch och det förbund som har störst spridning på arbetsplatserna. Vi har lokala förtroendevalda som företräder förbundets medlemmar på alla större svenska banker och på väldigt många arbetsplatser. Det finns alltid någon som representerar förbundet och dig som medlem. Blir det en omorganisation eller om arbetsplatsen ska göra en lönekartläggning finns vi med och för dialogen med företaget. Vi tar de anställdas rättigheter på allvar, säger Madeleine Lindermann.

Madeleine Lindermann tipsar: 3 anledningar till att välja en arbetsplats med Finansförbundets kollektivavtal:
Övertidsgränsen
”Många anställda tycker att det är väldigt jobbigt att tjafsa med chefen om att få rätt till övertidsersättning och det slipper du på arbetsplatser som har Finansförbundets kollektivavtal. Där är istället utgångspunkten att alla ska ha rätt till övertidsersättning när man jobbar övertid. De enda som inte automatiskt har rätt till övertidsersättning enligt avtalet är de 15 procent inom hela branschen som tjänar allra bäst. Det förekommer att arbetsgivare vill skriva bort rätten till övertidsersättning, händer det så ska du kontakta Finansförbundets rådgivare eller en förtroendevald på arbetsplatsen.
Övertidsgränsen, det vill säga lönegränsen för när du har rätt till övertid eller inte, finns även inskriven i det andra kollektivavtalet som finns i branschen. Men lönenivån ligger mycket högre, vilket betyder att fler har rätt till övertidsersättning, i Finansförbundets avtal. Dessutom indexeras lönenivån så att den följer med uppåt varje år med branschens lönehöjningar”.
Lönesänkningsskyddet
”Principen är att din lön aldrig kan sänkas om du går på Finansförbundets kollektivavtal. Undantaget är om fack och arbetsgivare kommer överens om att lönen ska sänkas, något som sker ytterst sällan och i väldigt särskilda situationer. I andra branscher kan arbetsgivaren ge dig nya arbetsuppgifter och sänka din lön, exempelvis i samband med omorganisationer, men inte med Finansförbundets kollektivavtal”. 
Minimilön
”Minimilöner finns i många branscher, till exempel i restaurangbranschens kollektivavtal, men minimilönerna i Finansförbundets kollektivavtal är högt satta och uppgraderas varje år baserat på hur höga löneökningarna är i branschen. Tumregeln inom vår bransch är att alla ska kunna leva på sin lön!”

Just nu blir du bjuden på avgiften i tre månader!