Detta är information från Finansförbundet

”Företagen anmäler allt oftare. Och ibland helt obefogat”

Dåliga ekonomiska råd, falska signaturer och brott mot banksekretessen. Det finns många sätt att göra fel inom bank- och finansbranschen.
Det kan sluta med att din SwedSec-licens dras in.
Men det räcker med en anmälning för att få en markering i registret, en kränkning av den personliga integriteten som kan leda till stora problem för den anställde.
– Licensen är i grund och botten något bra, men ibland blir det fel och inte så rättssäkert, säger Henrik Cronier, jurist på Finansförbundet.

Gå med i Finansförbundet – få gratis rådgivning
Just nu blir du bjuden på avgiften i 3 månader

Tanken med SwedSec-licensen är att stärka förtroendet för den svenska finansmarknaden.

Rådgivare, mäklare, analytiker, kapitalförvaltare med flera, som är anställda i SwedSec-anslutna företag, kan bli licensierade. För vissa arbetsuppgifter är licensen även obligatorisk.

För att få en licens krävs att det anslutna företaget prövar och intygar att personen är lämplig att ha licens. Dessutom krävs ett godkänt test, samt årliga uppdateringar.

Anmälan syns i registret

Problematiken med SwedSec-licensen är egentligen inte licensen i sig.
Juristen Henrik Cronier och Finansförbundet är för SwedSec-licensen. De anser att den i grund och botten är bra och att den skapar ett större förtroende för marknaden.

Problemet handlar om anmälningsförfarandet.

Direkt när en anmälan har inkommit syns detta i den anställdes register, något som Henrik Cronier ställer sig frågande till:

– Alla som anmäls till SwedSec står som under utredning, oavsett om ärendena läggs ned eller inte. I praktiken innebär det ett yrkesförbud. Många hör av sig om detta och ingen arbetsgivare vill anställa någon som är under utredning.

– Många vet inte ens att de bryter mot regelverken. Orsaken till att man begår ett misstag kan vara stress till följd av en pressad arbetssituation eller att man inte fått tillräcklig utbildning av sin arbetsgivare, säger Henrik.

”Kan leda till uppsägning”

Exempel på skäl till anmälningar är brott mot tystnadsplikten, handel med aktier på felaktigt sätt, insiderbrott, påskrift för kunds räkning via telefon, att inte ha lämnat dokumentation till kund eller att inte ha gått igenom alla steg i en kreditprövning.

Att förlora sin SwedSec-licens som rådgivare är allvarligt. Du kan bli omplacerad till en mindre kvalificerad tjänst och i värsta fall bli uppsagd. Det är därför viktigt att du tar dig tiden att läsa in dig på gällande regelverk och följa dem.

Om du blir anmäld till SwedSec-nämnden ska du direkt kontakta dina lokala fackliga förtroendevalda eller Finansförbundets centrala fackliga rådgivning.

Kraftig ökning av ärenden

Henrik Cronier var juridiskt ombud åt en kvinna som anmäldes till SwedSec av sin tidigare arbetsgivare. Trots löften om att detta inte skulle ske. Efter fem månader lade disciplinutskottet ned ärendet utan åtgärd. Men under utredningstiden var det svårt för kvinnan att få ett nytt arbete eftersom registret visade att hon var under utredning.

– Om du ska gå till en ny arbetsgivare så måste du visa upp ett registerutdrag, och om du då har ett pågående ärende så får du inte jobbet, säger juristen Henrik Cronier.

Fallet är tyvärr inte unikt. De senaste åren har antalet ärenden, som bland annat Finansförbundet driver mot SwedSec, ökat kraftigt.

– För tio år sedan skötte vi kanske 1-2 ärenden om året, nu har jag fem ärenden hela tiden, året runt, säger Henrik Cronier, och tillägger:

­– Naturligtvis är det så att fler företag och anställda är anslutna till SwedSec, men min känsla är att företagen anmäler allt oftare. Och ibland helt obefogat.

Gå med i Finansförbundet – få gratis rådgivning
Just nu blir du bjuden på avgiften i 3 månader

”Obefogade anmälningar”

Ärendena hos SwedSec har ökat från 10 anmälningar 2007 till 53 stycken ifjol. Samtidigt har antalet företag ökat under samma period från 40 stycken till i dag 194 anslutna företag. Även licenshavarna har ökat – från 6 400 år 2007 till 23 600 i år.

– Jag har själv sett några exempel på obefogade anmälningar. Vissa företag har en benägenhet att anmäla saker som inte alls behövs anmälas, och som då gör det svårt för de anställda, menar Henrik Cronier.

Med vilka ärenden hjälper du licenshavarna?

– Det är både högt och lågt. Det handlar om brott mot regelverken, till exempel när anställda har slarvat med dokumentation under rådgivningen, när anställda har tittat i register som de inte får. Kanske när de haft personliga ärenden, när de på olika sätt handlagt egna eller närståendes bankärenden, säger Henrik Cronier.

Rättshjälp från förbundet

Medlemskapet i Finansförbundet innebär att du som medlem har möjlighet att få rättshjälp med disciplinärenden om du blir anmäld. Rättshjälpen innebär att ärendet drivs av jurist hos Finansförbundet istället för att den anmälde själv behöver anlita och till viss del bekosta en advokat eller jurist.

På Finansförbundet är man helt med på att SwedSec-licensieringen är ett bra system, men att sättet som den sköts strider mot den personliga integriteten och inte är rättssäkert. Att den går emot lagstiftningen och GDPR när det gäller just utredningsförfarandet.

– Vi på Finansförbundet lämnade ifjol in ett nytt regelförslag som skulle innebära att anmälningarna inte blev synliga under handläggningstiden, men det avslogs. Finansförbundets förslag bidrog dock till några ändringar som hade att göra med hur länge en sanktion ligger kvar i registret. Det måste vara rättssäkert, och egentligen går det mot lagstiftningen när det handlar om den personliga integriteten. Det hela går emot ett samhälle där vi värnar om den personliga integriteten, säger Henrik Cronier.

”Vi är här för att hjälpa”

Att förlora sin SwedSec-licens som är allvarligt. Det kan leda till att du kan bli omplacerad till en annan tjänst och i värsta fall bli uppsagd. Därför är det viktigt att licenshavare läser in sig på gällande regelverk och följer dem.

Om du skulle blir anmäld till SwedSec-nämnden ska du direkt kontakta dina lokala fackliga förtroendevalda eller Finansförbundets centrala fackliga rådgivning.

– Vi finns här för att hjälpa, avslutar Henrik Cronier, jurist på Finansförbundet.

Gå med i Finansförbundet – få gratis rådgivning
Just nu blir du bjuden på avgiften i 3 månader

Här är de vanligaste ärendena vid indragen SwedSec-licens:

  • Egna affärer.
  • Bristande dokumentation.
  • Jäv, intressekonflikter.
  • Brott mot banksekretessen.
  • Felaktiga namnteckningar
  • Transaktioner utan godkännande från kunden. 

Så fungerar SwedSec-systemet:

  • De 23 636 anställda, på de 194 anslutna företagen, som innehar en av de olika SwedSec-licenserna förbinder sig att följa lagar, branschregler och god sed. Om det finns misstanke att någon inte följer reglerna är arbetsgivaren skyldig att anmäla detta till disciplinnämnden.
  • SwedSec utreder först vad som hänt. Vid misstanke om övertramp lämnar de över en utredning och förslag till påföljd till SwedSec:s disciplinnämnd.

Där – i nämnden – kan den anmälda licenshavaren få fyra beslut:

Avslag/fria: Det är när nämnden inte anser att den anställde har brutit mot reglerna.
Erinran: Med det innebär att reglerna inte har följts, men att misstaget/regelbrottet bedöms som lindrigt.
Varning: Detta innebär som ovan, men att nämnden anser att överträdelsen var av grövre variant.
Indragen licens: När den anmälda anses har gjort ett grovt övertramp eller ett grovt felaktigt handlande så återkallas licensen under tre år. Är det inte fullt så grovt finns också varianten att licensen dras in tillfälligt, för kortare perioder.

Läs mer om anmälningar till SwedSec och hur Finansförbundet kan bistå med förhandlingshjälp